Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2022 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady na území obce Vyšný Kručov – Návrh