VZN č.1-2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za kom.odpad

Zverejnené
31. decembra 2019
Kategória

Prílohy