Preskočiť na obsah

VZN č.1-2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za kom.odpad