Preskočiť na obsah

Profil verejného obstarávateľa

Profil verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ:  Obec Vyšný Kručov
Sídlo: Vyšný Kručov č. 26, 086 45 Marhaň
IČO: 00 322725
DIČ: 2020778991
Štatutárny zástupca: Emília Novotná – starostka obce
e-mail: vysnykrucov@pobox.sk
telefón: 054/7393110