Preskočiť na obsah

Miestne poplatky

Za odstraňovanie TKO11, 00 €/osoba/rok
Podnikatelia25,00 €/rok
Za požičanie obrusov  0.20 €/ks. + poplatok za práčovňu
Za prenájom sály:
krátke pohostenie 30  € + el. ener. + plyn
krátke pohostenie domáci 25  € + el. ener. + plyn
kar   25  € + el. ener. + plyn
zábava 40  € + el. ener. + plyn
pečenie zákuskov 20  € + el. ener. + plyn
 Za prenájom zasadačky10.00 € + plyn
Za prenájom domu nádeje:
uloženie v chl. zariadení  10  €/do 48 hodín + el .energia
nájomné nad 48 hodín20  € + el. energia
Správne poplatky:
osvedčenie podpisu      2 €
osvedčenie listín1.50 €/ 1 strana
potvrdenie3 €
 Za kopírovanie dokladov:
1 strana0.10 €
2 strany0.13 €
Za reláciu v rozhlase3 €
 Za zvonenie  4 € /rok/domácnosť