Obecné zastupiteľstvo

Ondrej Gamec

Zástupca starostky, Poslanec

Stanislav Kolibaba

Poslanec

Andrej Lukáč

Poslanec

Ing.Dušan Novotný

Poslanec

Zuzana Paľová

Poslankyňa

Zverejnené 27. marca 2022.
Upravené 18. augusta 2022.