Obecné zastupiteľstvo

Ondrej Gamec

Zástupca starostky, Poslanec

Stanislav Kolibaba

Poslanec

Valentín Gamec

Poslanec

Ing.Dušan Novotný

Poslanec

MUDr. Pavel Kucharik

Poslanec

Zverejnené 27. marca 2022.
Upravené 23. decembra 2022.